ZUŠ Ľ. Fullu, Námestie A. Hlinku 14 v Ružomberku prijme do pracovného pomeru upratovačku na plný
pracovný úväzok
,s nástupom od 19.08.2024. Pracovná doba pondelok – piatok od 6,30 hod. do 14,30
hod. Odmeňovanie:  podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Životopisy zasielajte na: zusruzomberok@gmail.com do 24.07.2024