6. ročník školského kola súťaže v štvorručnej hre, 22. 3. 2024, koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu.

Absolútnymi víťazmi sa stali Timotej Lesák a Alexander Uličný z triedy Oľgy Brunckovej. Do súťaže sa prihlásilo 20 dvojíc. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Tešíme sa, že štvorručná hra na našej ZUŠ si udržuje svoju tradíciu a kvalitnú úroveň. Ďakujeme pedagógom za podporu a prípravu žiakov.