Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

S umením je život krajší

dodatočný termín TALENTOVÝCH SKÚŠOK do ZUŠ Ľ. Fullu 26.6.2024

v čase od 15.00 -16.30 hod. hudobný odbor- Námestie A. Hlinku 14, trieda č.1. 1. vchod tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor – Obvodová cesta 23
Čítať viac

Voľné pracovné miesto

ZUŠ Ľ. Fullu, Námestie A. Hlinku 14 v Ružomberku prijme do pracovného pomeru upratovačku na plný pracovný úväzok ,s nástupom od 19.08.2024
Čítať viac

divadelné predstavenia „Divadelného súboru FIREBALL“

deň: 26. jún 2024  miesto: Divadelné štúdio RoS.art, ulica Podhora 23 čas: 16:30hod predstavenia: 110minút vstupné: 2 eurá počet miest: 70
Čítať viac

Koncert žiakov ZUŠ ľ. Fullu

 6.2. 2024 o 16.30 hod Koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU​

 1. 2. 2024 o 16.30 hod Synagóga v Ružomberku
0
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov
0
Pedagógov

Hudobný odbor

Rozvíjanie umeleckého nadania a talentu, individuálny prístup skúsených pedagógov pri získavaní zručností v hre na nástroji od elementárnych krokov až po umeleckú interpretáciu diel v sólovej, štvorručnej a komornej hre. Podnety ku vlastnej tvorivosti
a improvizácii.

Výtvarný odbor

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja výtvarné dispozície žiakov, tvorivosť a predstavivosť, zlepšuje jemnú motoriku a podporuje schopnosť sebavyjadrovania. Umožňuje kreatívne vyjadrovať emócie, pocity a zážitky, cibrí estetické vnímanie sveta a rôznych druhov umenia. Vlastnú tvorbu vníma ako súčasť osobného naplnenia.

Tanečný
odbor

Tanečný odbor ponúka pestrú paletu štýlov. Prostredníctvom tanečných aktivít umožňuje pohybom vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Žiaci sa dokážu uplatniť ako tanečníci v najrôznejších neprofesionálnych aktivitách, prípadne pokračovať v ďalšom štúdiu, smerujúcom k profesionálnemu pôsobeniu.

Literárno-dramatický odbor

Komplexná dramatická tvorivosť v sebe zahŕňa dramatickú tvorivosť, techniku pohybu, reči, improvizáciu a prácu s rekvizitou. Žiaci sa podieľajú na výbere námetov, ich spracovaní, tvorbu scenára a dramaturgie. Obohacujú svoje štúdium o vlastnú tvorbu.

Dokumenty

Elokované pracoviska

 • hra na klavíri
 • zobcová flauta
 • hra na gitare
 • spev
 • zborový spev
 • hra na klavíri
 • výtvarný odbor
 • tanečný odbor
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor
 • hra na husliach
 • ľudový súbor Cifrušky
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • spev
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org