Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

S umením je život krajší

Koncert učiteľov

27.2.2024 o 17.00 hod. Synagóga v Ružomberku
Čítať viac

Fullova paleta

14. ročník výtvarnej súťaže Fullova paleta, téma MAMA
Čítať viac

Koncert kapely KeJazz4

15.2.2024 o 16.00 hod, koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu
Čítať viac

Koncert žiakov ZUŠ ľ. Fullu

 6.2. 2024 o 16.30 hod Koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU​

 1. 2. 2024 o 16.30 hod Synagóga v Ružomberku
0
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov
0
Pedagógov

Hudobný odbor

Rozvíjanie umeleckého nadania a talentu, individuálny prístup skúsených pedagógov pri získavaní zručností v hre na nástroji od elementárnych krokov až po umeleckú interpretáciu diel v sólovej, štvorručnej a komornej hre. Podnety ku vlastnej tvorivosti
a improvizácii.

Výtvarný odbor

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja výtvarné dispozície žiakov, tvorivosť a predstavivosť, zlepšuje jemnú motoriku a podporuje schopnosť sebavyjadrovania. Umožňuje kreatívne vyjadrovať emócie, pocity a zážitky, cibrí estetické vnímanie sveta a rôznych druhov umenia. Vlastnú tvorbu vníma ako súčasť osobného naplnenia.

Tanečný
odbor

Tanečný odbor ponúka pestrú paletu štýlov. Prostredníctvom tanečných aktivít umožňuje pohybom vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Žiaci sa dokážu uplatniť ako tanečníci v najrôznejších neprofesionálnych aktivitách, prípadne pokračovať v ďalšom štúdiu, smerujúcom k profesionálnemu pôsobeniu.

Literárno-dramatický odbor

Komplexná dramatická tvorivosť v sebe zahŕňa dramatickú tvorivosť, techniku pohybu, reči, improvizáciu a prácu s rekvizitou. Žiaci sa podieľajú na výbere námetov, ich spracovaní, tvorbu scenára a dramaturgie. Obohacujú svoje štúdium o vlastnú tvorbu.

Dokumenty

Elokované pracoviska

 • hra na klavíri
 • zobcová flauta
 • hra na gitare
 • spev
 • zborový spev
 • hra na klavíri
 • výtvarný odbor
 • tanečný odbor
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor
 • hra na husliach
 • ľudový súbor Cifrušky
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • spev
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org