Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu

S umením je život krajší

Hudobný odbor

Rozvíjanie umeleckého nadania a talentu, individuálny prístup skúsených pedagógov pri získavaní zručností v hre na nástroji od elementárnych krokov až po umeleckú interpretáciu diel v sólovej, štvorručnej a komornej hre. Podnety ku vlastnej tvorivosti
a improvizácii.

Výtvarný odbor

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja výtvarné dispozície žiakov, tvorivosť a predstavivosť, zlepšuje jemnú motoriku a podporuje schopnosť sebavyjadrovania. Umožňuje kreatívne vyjadrovať emócie, pocity a zážitky, cibrí estetické vnímanie sveta a rôznych druhov umenia. Vlastnú tvorbu vníma ako súčasť osobného naplnenia.

Tanečný
odbor

Tanečný odbor ponúka pestrú paletu štýlov. Prostredníctvom tanečných aktivít umožňuje pohybom vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Žiaci sa dokážu uplatniť ako tanečníci v najrôznejších neprofesionálnych aktivitách, prípadne pokračovať v ďalšom štúdiu, smerujúcom k profesionálnemu pôsobeniu.

Literárno-dramatický odbor

Komplexná dramatická tvorivosť v sebe zahŕňa dramatickú tvorivosť, techniku pohybu, reči, improvizáciu a prácu s rekvizitou. Žiaci sa podieľajú na výbere námetov, ich spracovaní, tvorbu scenára a dramaturgie. Obohacujú svoje štúdium o vlastnú tvorbu.

0
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov
0
Pedagógov

1. Adventný koncert

28.11. 2023
Koncertná sála ZUŠ. Ľ. Fullu 16.30 hod.

2. Adventný koncert

4.12. 2023
Farský kostol sv. Ondreja v Ružomberku 16.45 hod.

Vianočná aukcia

6.12.2023
Synagóga v Ružomberku o 17.00 hod.

Čas radosti

7.12. 2023
Kultúrny dom AH v Ružomberku o 17.00 hod.

Dokumenty

Elokované pracoviska

 • hra na klavíri
 • zobcová flauta
 • hra na gitare
 • spev
 • zborový spev
 • hra na klavíri
 • výtvarný odbor
 • tanečný odbor
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor
 • výtvarný odbor
 • hra na husliach
 • ľudový súbor Cifrušky
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • hra na zobcovej flaute
 • hra na klavíri
 • hra na husliach
 • spev
 • výtvarný odbor

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org