literárno-dramatický odbor

LDO ako syntetizujúci kolektívny odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou i písané slovo. Ich prostredníctvom pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Metódou tvorivej dramatiky harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša škola, práca a život. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti nielen v kolektíve ale i na verejnosti.

Dramatika a slovesnosť

Prednes

Pohyb

Práca v súbore

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org