Pedagogický zbor

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný
odbor

Lit. - dramatický odbor

HUDOBNÝ ODBOR

Klávesové oddelenie

Mgr. Andrea Ballová

zástupkyňa

klavír

Oľga Bruncková

učiteľka

klavír

Eugen Dančo

učiteľ

klavír

Alžbeta Demková

učiteľka

klavír

Bc. Vladimír Fabík

učiteľ

klavír

Mgr. art. Martin Jurčo PhD.

zástupca

klavír

PaedDr. Zlatica Jurišová

učiteľka

klavír

Mgr. art. Jana Klimeková

učiteľka

klavír, spev, dirigovanie

Mgr. art. Jana Klimeková PhD.

učiteľka

klavír, organ

Ľubomíra Nemčeková

učiteľka

klavír

Bc. Zuzana Porubská

učiteľka

klavír

Mgr. Alžbeta Popaďáková PhD.

učiteľka

klavír

Mgr. Martina Priesolová

učiteľka

klavír

Eva Semanová, DiS.art.

učiteľka

klavír

Ján Štefánek

učiteľ

klavír

Mgr. Lucia Uličná

učiteľka

klavír

Spevácke oddelenie

Mgr. Jana Krajčovičová

učiteľka

spev

Mgr. Vladimíra Považská

učiteľka

spev, HN

Sláčikové oddelenie

Tomáš Brtko, DiS.art.

učiteľ

husle

Martin Lipták, DiS.art.

učiteľ

husle

Gabriela Stehurová, DiS.art.

učiteľka

husle, klavír

Mgr. et Mgr. Tomáš Uličný, DiS.art.

učiteľ

husle

Bc. Jana Vaňugová

učiteľka

husle, HN

Mariana Jakubčová

učiteľka

violončelo

Mgr. art. Martin Krakovský

učiteľ

kontrabas, akordeón

Beáta Sidorová

učiteľka

cimbal

Gitarové oddelenie

Branislav Hlaváč

učiteľ

gitara

Mgr. art. Marián Lepieš

učiteľ

gitara, elektr. gitara

Viera Sedláčková

učiteľka

gitara

Igor Sirotiak, DiS.art.

učiteľ

gitara

Erik Kurej, DiS.art.

učiteľ

bicie

Dychové oddelenie

Mgr. Renáta Androvičová

učiteľka

flauta, zb. flauta, HN

Mgr. art. Matej Droppa

učiteľ

trúbka, zb. flauta

Mgr. Marek Kizak

učiteľ

saxofón, klarinet, zb. flauta

oddelenie hudobnej náuky

Mgr. Monika Kováčiková

učiteľka

HN, klavír

Mgr. Vladimíra Považská

učiteľka

spev, HN

Bc. Jana Vaňugová-

učiteľka

husle, HN

Mgr. Renáta Androvičová

učiteľka

flauta, zb. flauta, HN

Bc. Zuzana Porubská

učiteľka

klavír, HN

výtvarný ODBOR

Mgr. Paulína Flochová

učiteľka

výtvarné činnosti, počítačová grafika

Marcel Dúbravec

riaditeľ

výtvarné činnosti

PaedDr. Terézia Halamová

učiteľka

výtvarné činnosti

Mgr. art. Michal Hanula

učiteľ

rezbárstvo

Mgr. Jana Hradilová

učiteľka

výtvarné činnosti

tanečný ODBOR

Monika Betušová

učiteľka

tanec

Mgr. Viola Dorníková

učiteľka

tanec

Mgr. Vladimír Florek

učiteľ

tanec

Literárno-dramatický ODBOR

Anna Mišurová, DiS.art.

učiteľka

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org