hudobný odbor

Hra na dychových nástrojoch

zobcova flauta, priečna flauta, hoboj, saxofón, trúbka, klarinet

Hra na klávesových nástrojoch

klavír, organ, akordeón, heligónka, keyboard (klávesy)

Hra na sláčikových nástrojoch

husle, viola, violončelo, kontrabas

Hra na strunových nátrojoch

klasická gitara, elektrická gitara, basgitara, cimbal

hra na bicích nástrojoch 

spev a hlasová výchova

zborový spev 

Súbory zuš ľudovíta fullu

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org