LUCII THEA VIERIKOVEJ k postupu do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí z triedy Terézie Halamovej
LILIANE ZAHRADNÍKOVEJ k postupu do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí z triedy Terézie Halamove