SÁRE ULIČNEJ k zlatému pásmu v 4.kategórii, ktoré získala na XIII. ročníku súťaže v hre na husliach v Brezne. Poďakovanie patrí za prípravu jej vyučujúcemu Mgr. Tomášovi Uličnému