Na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

získal divadelný súbor Fireball 2. miesto v 1.kategórii divadla poézie za Dieru do svetra

Ondrej Baláž 2. miesto s priamym postupom na celoslovenskú súťaž za prózu NOS

Lucia Papúchová za prednes poézie v I. kategórii 2. miesto

Gratulujeme žiakom aj ich vyučujúcej Anne Mišurovej