z triedy Violy Dorníkovej, ktoré si na súťaži tanečnom MIA festivale vytancovali 1. miesto a postup do Prahy na medzinárodnú súťaž.