1. ročník súťaže Popradské klavírne pódium 25.4.2024

KRISTÍNA DVORŠČÁKOVÁ zlaté pásmo I. kategória z triedy Alžbety Popaďákovej

ALEXANDER ULIČNÝ zlaté pásmo a absolútny víťaz IV. kategórie

cenu za najlepšieho pedagóga IV. kategórie OĽGA BRUNCKOVÁ

TIMOTEJ LESÁK strieborné pásmo IV. kategória z triedy Martina Jurča

SOFIA KOVÁČIKOVÁ bronzové pásmo V. kategória z triedy Martina Jurča