Lucii Papúchovej, Lei Poskubovej, Ondrejovi Balážovi, Martine Buzákovej a ich vyučujúcej Anne Mišurovej