Gratulujeme

Komornému súboru z triedy Zlatice Jurišovej, ktorý reprezentoval našu ZUŠ Ľ. Fullu na koncerte v Prahe s názvom Skladatelia deťom-deti skladateľom. V programe koncertu odznela tvorba českých i slovenských skladateľov pre malé deti. Zlatica Jurišová v intepretácii svojich žiakov predstavila zo svojej tvorby spracovanie ľudových piesní pre deti. Členovia jej komorného súboru – Lilly Franková, Oliver Bačkor, Ondrej Baláž a Alica Zubercová – intepretovali Variácie na piesne Prší, prší, Riekanka, Na dvore sliepočka býva, Maličká som, Páslo dievča pávy, Týnom, tánom, Tancuj, tancuj.

Koncert sa uskutočnil 23.6.2023 v Kaiserštejnskom paláci v Prahe pod záštitou Spoločnosti českých skladateľov. Komorný súbor bol jediným reprezentantom slovenskej tvorby .

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za skvelú reprezentáciu a ich rodičom za veľkú podporu!

© 2023 všetky práva vyhradené | vytvorené doubll.org