6.3.2024 , začiatok 10.00 hod. Koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu