v čase od 13.30 -17.00 hod.

hudobný odbor- Námestie A. Hlinku 14, trieda č.1. 1. vchod

tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor – Obvodová cesta 23