Srdečne gratulujeme klaviristom a pedagógom k úspechom.

Celoslovenská klavírna súťaž PIANOFORTE

Stará Ľubovňa 23. mája 2024

PAULÍNA KLIMEKOVÁ – strieborné pásmo, Baby kat., pedagóg M. Jurčo

ĽUDMILA FÁBRYOVÁ – zlaté pásmo, I. kat., pedagóg A. Ballová

ALEXANDER ULIČNÝ – zlaté pásmo + cena VŠMU, III. kat., pedagóg O. Bruncková

TIMOTEJ LESÁK – zlaté pásmo + cena mesta Stará Ľubovňa, III. kat., pedagóg M. Jurčo

SOFIA KOVÁČIKOVÁ – strieborné pásmo + diplom za najlepšiu interpretáciu súčasného autora, IV. kat., pedagóg M. Jurčo