Gratulujeme žiakom za vzornú reprezentáciu v štvorručnej hre a zborovom speve:

Michal Kľuska a Daniel Puška získali zlaté pásmo, cenu za dramaturgiu a cenu festivalovej rady /vyučujúca Andrea Ballová/

Kamil Hrčka a Filip Kalmár získali strieborné pásmo /vyučujúca Alžbeta Popaďáková/

komorný zbor AMABILE pod vedením Vladimíry Považskej získali zlaté pásmo, cenu za hlasovú kultúru, cenu festivalovej rady a cenu za korepetíciu Sofii Penjakovej

Ďakujeme za prípravu vyučujúcim Alžbete Popaďákovej, Vladimíre Považskej, Mariane Jakubčovej a Tomášovi Brtkovi