Gabriela Dvorščáková získala zlaté pásmo v III. kategórii

Timea Vajzerová bronzové pásmo v II. kategórii

Gratulujeme speváčkam a ďakujeme za prípravu pani učiteľke Vladimíre Považskej