26.marca 2024 nás v Žiline na súťažnej prehliadke reprezentovali v štvorručnej hre
Slávka a Ľudmila Fábryové v I. kategórii
Anna a Samuel Paliderovci v II. kategórii
Michal Kľuska a Sofia Penjaková v III. kategórii
Timotej Lesák a Alexander Uličný v III. kategórii
Všetci získali zlaté pásmo v svojej kategórii. Za prípravu žiakov ďakujeme pedagógom –

Alžbete Demkovej, Oľge Brunckovej, Martinovi Jurčovi a Andree Ballovej