Gratulujeme

SÁRE ULIČNEJ k zlatému pásmu v 4.kategórii, ktoré získala na XIII. ročníku súťaže v hre na husliach v Brezne. Poďakovanie patrí za prípravu jej vyučujúcemu Mgr. Tomášovi Uličnému

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

Pozývame Vás na koncerty absolventov hudobného odboru so začiatkom o 16.30 hod. v Koncertnej sále ZUŠ Ľ. Fullu I. Absolventský koncert 26.4.2024 II. Absolventský koncert 30.4.2024 III. Absolventský koncert 2.5..2024

Gratulujeme

LUCII THEA VIERIKOVEJ k postupu do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí z triedy Terézie Halamovej LILIANE ZAHRADNÍKOVEJ k postupu do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí z triedy Terézie Halamove

Gratulujeme tanečniciam

z triedy Violy Dorníkovej, ktoré si na súťaži tanečnom MIA festivale vytancovali 1. miesto a postup do Prahy na medzinárodnú súťaž.

Gratulujeme

Marošovi Klencovi z triedy Branislava Hlaváča ku 1. miestu, na gitarovej súťaži Biela Orava v Námestove. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Gratulujeme k úspešnej reprezentácii žiakom LDO

Na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín žiaci z triedy Anny Mišurovej získali – Lucia Papúchová 2. miesto v I. kat.
– Ondrej Baláž 2. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž
– súbor Fireball 2. miesto

Víťazky SHOWTIME DANCE v Leviciach

Gratulujeme tanečniciam z triedy Violy Dorníkovej, ktoré na kvalifikačnej súťaži Showtime Dance v Leviciach získali prvé miesto a postupujú na majstrovstvá Slovenska.

Veľkonočný koncert ZUŠ Ľ. Fullu

Srdečne Vás pozývame na koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu. V programe sa predstavia sólisti v hre na organe, trúbke, gitare, husliach, flaute, ako aj komorné zoskupenia, spevácky zbor a orchester. Hudobné čísla sú popretkávané poéziou z tvorby Jána Twardovského.